لایسنس ها


شرکت فضای ارتباطات آریانا امکان تهیه تمامی نرم افزارهای شرکت اوراکل بشکل اصلی و معتبر و با License از شرکت Oracle از طریق دفتر خارج از کشور خود مانند :

• بانک اطلاعاتی اوراکل و کلیه ابزارهای دیگر

• E-Business Suite Applications برای تمامی صنایع

• تمدید لایسنس ها

• ارائه سرویس Metalink

• و ...

 

aaapmg